- מסעדת רובינשטיין - Rubinstein, Y סנטר פולג, נתניה
 

- מסעדת רובינשטיין - Rubinstein, Y סנטר פולג, נתניה

 
 
 
רובינשטיין  - Rubinstein